https://mobirise.com/

Restauratie-Atelier Adriaan van Stenis

Huygensplantsoen 158

2985 XE Ridderkerk

Telefoon: 0180 423864 

Biografie

Beschrijving vanaf 1971

Adriaan van Stenis

( Ridderkerk, 1958 ) kreeg zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam en ontwikkelde zich verder als autodidact.

Hij maakte vanaf 1971 een groot aantal tekeningen en schilderijen met een fantasierijke inhoud, waarin op geheel eigen wijze algemeen menselijke thema's en persoonlijke ervaringen worden weergegeven in een vaak surrealistische stijl die zowel figuratieve als abstracte elementen bevat.

De technieken waarin deze werkstukken zijn gemaakt lopen uiteen: potlood- en pentekeningen, collages, olie- en acrylverfschilderijen. Vanaf 1981 maakt hij een serie "Monotypes", waarbij wordt getekend op een glasplaat, die éénmalig op papier wordt afgedrukt. Ook werkte hij met een volkomen nieuwe, door hem zelf ontwikkelde "Thermo-Art-Techniek", waarbij beschilderde plastic films door vacuum, druk en warmte aan elkaar werden gesmolten om zo het door de kunstenaar gewenste beeld op te leveren.


Veel van zijn werk heeft een diepere betekenis. Vaak verwijst de titel van het schilderij of de tekening daarnaar en verduidelijkt het beeld. Soms ook laat de schilder veel over aan de eigen fantasie en het interpretatievermogen van de kijker. De schilder laat zich meestal inspireren door de alledaagse werkelijkheid of opgedane ervaringen waaraan op zeer persoonlijke wijze vorm wordt gegeven.


In het werk van Adriaan van Stenis wisselen realistische, organische en abstract-geometrische vormen elkaar in een collage-achtig totaalbeeld af. Gekoppeld aan de toegevoegde titel levert dit een interessante wisselwerking op die de kijker aan het denken zet. 

De jaren '70

In de jaren '70 komen een groot aantal werkstukken tot stand, veelal gemaakt in een minitieuze potloodtechniek, die een surrealistisch vervreemdend karakter hebben, en die vaak symbolen bevatten die verwijzen naar beelden of gedachten uit het onderbewustzijn. Voorwerpen die ontleend zijn aan de zichtbare werkelijkheid gaan zo een volkomen eigen leven leiden in bedachte landschappen, waardoor een volkomen nieuwe werkelijkheid op het platte vlak ontstaat.

De werken krijgen fantasievolle titels mee als: De Zelf-vernietigende Hand (1975), De laatste bevrijding van de menselijke schedel (1976), Geschenk voor de laatste boom (1977), Fossiel Droombeeld (1978) en Bouwstenen der Wijzen (1979).


In deze tijd ontstaan ook een aantal bijzondere schilderijen, die opvallen door de afgewogen en spannende composities en een subtiel kleurgebruik. Zo ontstaan in 1979 De Ontsnapping en De Zelfverbranding, schilderijen met fantastische wolkenluchten als achtergrond, die de voorstelling een grote spanning meegeven.


Adriaan van Stenis laat zich ook inspireren door de wetenschap. Met name de ontwikkelingen op genetisch gebied interesseren hem erg en vormen de aanleiding tot bijzondere schilderijen zoals De Test van het Menselijk Proto-Type (1979), De D.N.A.-analyse (1979), De geboorte van het XXX-syndroom (1979) en De giraf-kloon (1980).


Andere thema's die een grote rol spelen in zijn werk zijn de weergave van ruimte en tijd, zowel de ruimte als perspectivische ruimte als de tijd, die ruimte inneemt op het platte vlak, die daardoor gevisualiseerd kan worden door de schilder. Ook het voortdurende verglijden van de tijd en de rol die dat speelt in het leven van de mens vormt een uitgangspunt.

Voorbeelden van deze themaverwerking zijn o.a. Tijdelijke illusie van tijdloosheid (1980), Het vuur van de tijd (1980), Overgang in De Tijd (1980), Het tijdloze spel (1980) en Het programma van de eeuw (1980)

De jaren '80

In de jaren '80 komen een aantal monotypes tot stand, waarin de schilder zich van een geheel andere kant laat zien, namelijk een temperamentvolle tekenaar die ook op een soms volledig abstracte manier vorm geeft aan gedachten. Het zijn zeer spanningsvolle, dramatische voorstellingen, vaak in één monochrome kleur, éénmalig door de kunstenaar getekend en afgedrukt op papier, soms met een enkel toegevoegd kleurelement om een bepaald gedeelte nog meer verbeeldingskracht mee te geven.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. Spiegelbeeld van "To be or not to be" (1981), Jeanne d'Arc (1981) en 4-4-1968 (de moord op M.L. King) (1981).


Ook de politieke verhoudingen in de wereld spelen een rol in zijn voorstellingsvermogen, met name de koude oorlog en het gevaar van de kernbewapening in de tachtiger jaren komen tot uitdrukking in titels als Nuclear Imbalance (1982), Fear holding the future (1983) en To see a battle, press a button (1983).

Zelfonderzoek

In zijn werk is Adriaan van Stenis ook duidelijk bezig met een zelfonderzoek als mens en kunstenaar. Door zijn gehele oeuvre loopt de rode draad van het zelfonderzoek, vaak gerelateerd aan onderwerpen als "Leven en Dood", "Mannelijk en Vrouwelijk" en de mens in zijn vermogen tot communicatie of juist zijn onvermogen daartoe. Zo ontstaan zeer persoonlijke werken als Wezen met uitwendig hart (1976), Zoekaktie naar het "Tweede Ik" (1979), Ontoegankelijkheid (1980), Het Communicatiescharnier (1981) en compositie van "Het Zijn" (1982). Ook voorziet hij de enorme invloed die de computer zou gaan spelen in het leven van de mens, die zoekt naar de ultieme vervulling en bevrediging van zijn dromen in Digital Satisfaction (1981).

Ook gebeurtenissen die hem persoonlijk raken worden vertaald naar indringende beelden, die een momentopname lijken te zijn van wat de schilder is overkomen. Zo maakt hij midden jaren '80 na een ziekte een aantal monotypes die titels meekrijgen als Under Fire (1984), The big Match is made in Heaven (1984), Agony (1984) en Lost Feelings and Transformation (1984). Ook het schilderij Knowledge (1985) hoort in deze reeks thuis.

De jaren '80

In de jaren '80 maakt Adriaan van Stenis ook een aantal werkstukken met de door hem ontwikkelde "Thermo-art"-techniek.

Deze schilderijen bestaan uit een aantal met de hand beschilderde plastic films die door druk en warmte aan elkaar en aan het schilderslinnen worden vastgezet. Deze schilderijen vormen de basis voor later werk wat een meer grafisch karakter zou krijgen. Driehoeksverhouding 2 (1983), Why Darwin got it wrong (1984) en Two Ways (1985) zijn een aantal voorbeelden van de "Thermo-art"-techniek.

In de loop der jaren produceerde Adriaan van Stenis ook een aantal modeltekeningen en portretten, zowel van mensen uit zijn naaste omgeving als in opdracht. Zo maakte hij enige portretten van zijn eigen vrouw en kinderen. Ook maakte hij enige tekeningen en schilderijen waarop de schilder zelf te zien is, geportretteerd in een omgeving die de denkwereld van de schilder op dat moment weergeeft. Hiertoe behoren: Signaal uit het verleden (1979), Zelfportret binnen het systeem (1981) en Jersey 1983 (1985)

Abstract

Een andere "Rode draad" door het werk zijn zijn abstracte tekeningen en schilderijen, die vanaf 1978 tot heden met een zekere regelmaat steeds terugkeren. Deze Abstracties, zoals ze vaak worden genoemd, worden in verschillende technieken aan het papier of linnen toevertrouwd, vaak in series van 2 of 6 stuks, als tekening, monotype of schilderij met soms alleen een nummer. Deze werken staan volledig op zichzelf en laten eens te meer zien dat Adriaan van Stenis een kunstenaar is die verrassend wil zijn, en zeker veelzijdig is in de manier waarop hij zich uitdrukt.

De jaren '90

In de jaren '90 maakte Adriaan van Stenis, als grafisch vormgever, steeds meer werk in opdracht. Zo ontwierp hij logo's, maakte illustraties, brochures en advertenties voor een grote reeks van uiteenlopende opdrachtgevers, en werden sommige ontwerpen in drukvorm uitgegeven. Ook maakte hij nieuw werk in de vorm van zeer gedetailleerd uitgevoerde schilderijen (in opdracht) van gebouwen en huizen waarin hij materialen en structuren van architectonische objecten zeer precies weergeeft en die hierdoor de kijker een realistische waarneming bieden die vaak scherper is dan de gewone fotografische waarneming van deze objecten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Pand Asto-keukens (1995), Gemeentehuis te Wateringen (1996), Rail-toy museum te Oostvoorne (2000) en Gezicht op Rotterdamse Rijweg (2001).

Restaurator van schilderijen en lijsten

Naast het vrije schilderen en tekenen is Adriaan van Stenis werkzaam als restaurator van schilderijen en lijsten. Als zodanig kan hij in opdracht werken van musea, particulieren en het bedrijfsleven.